สาขาและศูนย์บริการ

ธเนตรมอเตอร์ สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ : 127 ถนนหายโศรก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทร : 043-519581-5


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาตลาดหายโศก

ที่อยู่ : 26/1-3 ถนนหายโศรก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทร : 043-512777


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาตลาดหนองแคน

ที่อยู่ : 39/17-19 ซ.1 ถ.ปัทมานนท์ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทร : 043-516468


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาเกษตรวิสัย

ที่อยู่ : 293 หมู่ 13 ถนน ปัทมานนท์ อำเภอ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

เบอร์โทร : 043-589198


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาจตุรพักตรพิมาน

ที่อยู่ : 205-207 หมู่ 1 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180

เบอร์โทร : 043-561444


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาปทุมรัตน์

ที่อยู่ : 90 หมู่ 9 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190

เบอร์โทร : 043-587200


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาพนมไพร

ที่อยู่ : 448 หมู่ 3 พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140

เบอร์โทร : 043-590491


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาโพธิ์ชัย

ที่อยู่ : 138/2 หมู่ 17 ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230

เบอร์โทร : 043-567412


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาโพนทอง

ที่อยู่ : 368 หมู่ 1 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

เบอร์โทร : 043-571044


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาโพนทอง (2)

ที่อยู่ : 198 หมู่ 12 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

เบอร์โทร : 043-571432


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาราชภัฏร้อยเอ็ด

ที่อยู่ : 222 หมู่ 6 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

เบอร์โทร : 043-556188


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาสุวรรณภูมิ

ที่อยู่ : 919 หมู่ 1 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

เบอร์โทร : 043-581525


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาหนองพอก

ที่อยู่ : 155 หมู่ 11 หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

เบอร์โทร : 043-579221


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาอาจสามารถ

ที่อยู่ : 214 หมู่ 1 อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160

เบอร์โทร : 043-599518


ขอเส้นทาง

ธเนตรมอเตอร์ สาขาเมืองสรวง

ที่อยู่ : 317 หมู่ 4 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220

เบอร์โทร : 043-037887


ขอเส้นทาง