??การประกวดออนไลน์ สู้ภัยโควิด??

4 กันยายน 2020
Posted by: Admin Tanetmotor

Tanetmotor super model contest 2020

??การประกวดออนไลน์ สู้ภัยโควิด??
✅Tanetmotor super model contest 2020
ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนนักศึกษา อายุระหว่าง 16-21 ปี ไม่จำกัดเพศ เพื่อชิงทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 20,000 บาท
✅หลักฐานและเงื่อนไขขั้นตอนการสมัคร
❣️เยาวนชน ชาย-หญิง 16-21 ปี
❣️เพศทางเลือก 16-21 ปี
เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัคร รูปบัตรประจำตัวประชาชน และ รูปถ่าย 1 รูปที่คิดว่าดีที่สุด ส่งมาทางไลน์
?Line.nuzymini
✅กำหนดการสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2563
✅กำหนดการประกวด
1️⃣หลังจากการรับสมัครสิ้นสุดลง ทางคณะกรรมการจะตัดสินใจคัดเลือกผู้เข้า
รอบ 20 คน จากผู้สมัครทั้งหมด และประกาศผลรายชื่อในวันที่ 8 กันยายน
2563นี้
2️⃣หลังประกาศ 20 คนสุดท้าย ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบจะต้องส่งรูปที่ดี
ที่สุดมาให้ทางกองประกวดเพื่อใช้เป็นรูปโปรไฟล์ ในวันที่ 9 กันยายน
2563 จะเริ่มเปิดโหวด และปิดโหวดในวันที่ 15 กันยายน 2563 นี้
3️⃣หลังจากปิดโหวดใครที่มียอดไลค์ที่รูปเยอะที่สุด10 คนจะผ่านเข้ารอบ
ประกาศผล10 คนสุดท้ายในวันที่ 16 กันยายน 2563 นี้
4️⃣หลังจากประกาศ 10 คนสุดท้าย ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ ต้องมารับเสื้อ
ที่ทางกองประกวดเตรียมไว้ให้ ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เพื่อนำไปถ่าย
แบบเป็นรูปโปรไฟล์ในรอบสุดท้าย วันที่18 กันยายน 2563 จะเริ่มเปิด
โหวดอีกครั้งและปิดโหวดในวันที่ 23 กันยายน 2563 นี้
5️⃣ในวันที่ 24 กันยายน (รอบตัดสิน) ผู้เข้าประกวดทุกท่านต้องพรีเซนตัวเอง
ผ่านวีดีโอ และพูดความรู้สึก1อย่าง จากการเข้าร่วม
หลังจากนั้นทางคณะกรรมการ จะรวบรวมคะแนน
และตัดสินสามคนสุดท้าย(รวม fast-track)และประกาศผลรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ1 รองชนะเลิศอันดับ2 ถือเป็นอันสิ้นสุด
✅รางวัลการประกวด
?รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และสายสะพาย
?รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่และสายสะพาย
?รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่และสายสะพาย
✅หมายเหตุ
กำหนดการเวลาและสถานที่อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
หากไม่สามารถส่งผลงานมาร่วมการประกวดตามวันเวลาที่กองประกวดฯ กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทันที
✅การตัดสิน
รอบ 20 คะแนนจากการ Like
รอบ10 คน โหวดคนที่ได้ยอด Like เยอะที่สุด 1 คนเข้ารอบ 3 คนสุดท้าย
อีก 2 คน จากความสามารถพิเศษและตอบคำถามในรอบชิง
✅ติดต่อสอบถาม
?โทร.096-0421501
?Line.nuzymini
?Facebook.ธเนตรมอเตอร์ ร้อยเอ็ด