???มอไซค์ฮอนด้า ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว???

14 พฤษภาคม 2020
Posted by: Admin Tanetmotor

?ธเนตรมอเตตอร์ มอไซค์ฮอนด้า ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว?

ธเนตรมอเตอร์ ร่วมทำบุญบริจาคให้กับ ผู้ประสบภัยโควิด-19
ใครผ่านไปผ่านมาเรียนเชิญได้ครับ

?มอไซค์ฮอนด้า ปันน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว?

?ภายในตู้จะมีอาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ยากไร้ หรือผู้ที่กำลังประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตได้หยิบไปใช้ ในขณะเดียวกัน บุคคลทั่วไปที่ต้องการแบ่งปันอาหารก็สามารถมาบริจาคที่ตู้นี้ได้เช่นกัน

?ตู้กับข้าวตั้งอยู่ที่ ธเนตรมอเตอร์ สำนักงานใหญ่

?ท่านที่มารับไป ขอความร่วมมือหยิบแต่พอดีด้วยนะครับ

#ธเนตรมอเตอร์
#ร้อยเอ็ด
#HondaThailand #WhatStopsYou
#รถจักรยานยนต์ฮอนด้า
#ปันน้ำใจใส่ตู้กับข้าว