มาเรียนรู้วิธีสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2563 ไปสอบจริงจะได้ไม่ลำบาก

18 เมษายน 2020
Posted by: Admin Tanetmotor

มาเรียนรู้วิธีสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2563 ไปสอบจริงจะได้ไม่ลำบาก

??ขั้นตอนสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2563 มีอะไรบ้าง มาเรียนรู้วิธีสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2563 ไปสอบจริงจะได้ไม่ลำบาก??

1.จองคิวผ่านออนไลน์ ?
โดยการโหลดAPP DTL Smart Queue ลงทะเบียน ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน แล้วเลือกพื้นที่ที่ต้องการไปสอบ เสร็จแล้วก็ไปตามวันที่ตัวเองจองไว้

2. เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสอบใบขับขี่?
– บัตรประชาชนตัวจริง
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
– ใบรับรองการอบรม (กรณีผู้ทำการอบรมนอกกรมขนส่ง)

?3. ทดสอบสมรรถนะร่างกาย?
– ทดสอบตาบอดสี
– ทดสอบสายตาทางลึก
– ทดสอบสายตาทางกว้าง
– ทดสอบการตอบสนองของเท้า

4. การสอบข้อเขียน?
เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จะมอบหนังสือรวมป้ายจราจร และกฎจราจรเบื้องต้นให้อ่าน ก่อนทำการสอบ บางที่จะเป็นบอร์ดให้ยืนอ่านกัน ซึ่งในข้อสอบจะสุ่มป้ายจราจรและกฎจราจรที่เราอ่านมาเป็นข้อสอบ จำนวน 50 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย มีให้เลือก ก-ง จะผ่านเกณฑ์การสอบที่ 45 คะแนน หรือคิดเป็น 90% ของข้อสอบทั้งหมด

5. เข้าอบรม สร้างสำนึกการขับรถบนท้องถนน?
หากเรามีใบรับรองการอบรมมา จะผ่านเข้าไปสู่การสอบภาคปฏิบัติได้เลย หากไม่มีก็ต้องเริ่มอบรมใช้เวลาทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง และบางครั้งจะพบปัญหาห้องอบรมเต็ม ก็ต้องจองคิวทิ้งไว้ *** ในส่วนนี้เราจึงขอแนะนำให้จัดการเรื่องใบรับรองการอบรมมาให้พร้อม จะสะดวกที่สุด

6.สอบภาคปฏิบัติสอบใบขับขี่จักรยานยนต์ 2563​ กำหนดไว้ให้ 5 ด่าน ดังนี้ ?
1). 1. ขับรถจักรยานยนต์ ตามป้ายจราจร
2). 2. ขับรถจักรยานยนต์ ทรงตัวบนทางแคบ ทรงตัวไว้โดยไม่ให้เท้าแตะพื้นประมาณ 10 วินาที
3). 3. ขับรถจักรยานยนต์ผ่านโค้งแคบ รูปตัว Z
4). ขับรถจักรยานยนต์ผ่านโค้ง รูปตัว S
5). ขับรถจักรยานยนต์ซิกแซค ผ่านสิ่งกีดขวาง

7. ชำระค่าธรรมเนียมและถ่ายรูปติดบัตร?
มีค่าคำขอ 5 บาท, ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท รวมทั้งสิ้น 105 บาท

โดยปรกติการสอบใบขับขี่จักรยานยนต์ มักจะไม่มีปัญหาเรื่องภาคปฏิบัติสักเท่าไหร่ และเพื่อความรวดเร็วก็ควรมีใบรับรองการอบรม สุดท้ายเมื่อจะสอบใบขับขี่ทั้งทีก็ควรจัดการให้ครบในครั้งเดียวทั้งใบขับขี่รถยนต์และใบขับขี่จักรยานยนต์เลยครับ